Geir Bjertnæs AS logo

Om oss

Geir Bjertnæs AS er et entreprenørfirma med base i Vikersund. Firmaet ble startet som et enkeltmannsforetak i 1977, og Geir Bjertnæs AS ble stiftet den 1. januar 2003. Det er pr i dag tre heltidsansatte og en deltidsansatt. I tillegg leier vi inn hjelp i brøytesesongen og ellers når det er behov.

Som det står på forsiden er vårt spesialfelt fundamenter til Älvsbyhus. Vi har vært over store deler av Sør-Norge og montert fundamenter.

I vinterhalvåret er det snøbrøyting som er hovedbeskjeftigelsen. Vi har mange kunder, både private og næringsliv, som regner med oss når snøen begynner å lave ned. Så er det meldt snø må vi holde oss i nærområdet.

Når våren kommer er det mange som vil ha feid fortau og plasser. Da må vi passe på når været er bra, bakken er tint og det er minst mulig biler på parkeringsplassene.

Vi utfører også vanlige gravearbeider som tomtearbeid, kabelgrøfter og VA-anlegg.

Hvis du har lyst til å lese mer om gården og slekta her så gå gjerne inn på www.nord-brunes.no.

Oppstilte maskiner