Geir Bjertnæs AS logo

Älvsbyhus

Vårt spesialfelt er montering av fundamenter for Älvsbyhus. Siden desember 1996 har vi montert fundamenter spredt over hele Sør-Norge. Fra 1996 til i dag (1/1-21) har vi montert 1140 fundamenter. På våre Älvsbyhussider vil du finne bilder og info om ulike fundamentstyper og når de ulike typene blir brukt. Du vil også finne utskriftsversjoner av denne infoen.

Brøyting

Vi tar også på oss brøyting i og rundt Vikersund for private, borettslag, næringsliv og Modum kommune. Besøk vår brøyteside for mer info.

Feiing

Trenger du å få feid fortau, plass eller vei? Vi kan ta på oss den jobben. Se egen side for feiing.


Gravearbeid

Vi tar på oss diverse gravearbeid, som for eksempel opparbeidelse av tomter, drenering og veiarbeid. Se egen side om graving eller ta kontakt med oss.