Geir Bjertnæs AS logo

Viktige punkter

Montering av plastkappe i krypkjeller (Trygghetsvakten)

Det blir montert en plastremse innvendig langs ytterkanten av fundamentet. Dette for å gi tetting mot fuktighet som kan komme inn fra kantene i krypkjelleren. Dette vil gjelde alle typer Älvsbyhus.

Denne plastkappa vil fundamentsmontørene montere. Huseier må raskt etter husmonteringen, når alle tilkoblinger av vann, avløp og el-kabler er gjort, sørge for at den vanlige fuktsperren (bygningsplast 0,2 mm) blir lagt for å få et tørt miljø i krypkjelleren. Dette gjelder for alle fundamentstyper.

Skisse av krypisolering
Skisse av krypisolering
Plastkappa er montert. Det er bare lagt et tynt lag med pukk invendig for at det ikke skal bli sølete ved nedbør fram til at alle andre installasjoner er utført. Først da fylles det til rett nivå med pukk.

For Älvsbyhus sin skisse med forklaringer, klikk her. (PDF)

For eldre Älvsbyhus vil isoleringen være litt annerledes. Denne skissen viser hvordan det var før:

Gammel skisse av trygghetsvakten
Gammel skisse av trygghetsvakten

Det finnes en svensk side med forklaring på hva Trygghetsvakten er. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er meningen at Älvsbyhuskunder skal bestille noe på denne siden. Trygghetsvakten er inkludert i prisen på huset. Den er bare linket til fordi den forklarer opplegget på en bra måte.
www.trygghetsvakten.se