Geir Bjertnæs AS

Gravearbeid

Utbedring av veiVi utfører det meste av grunnarbeid, slik som opparbeidelse av tomter, grunnarbeid for hus og også grunnarbeid i forbindelse med rehabilitering av større bygg.
Vi påtar oss også forskjellige oppgaver som drenering rundt hus, reparasjon av drensgrøfter på jorder, oppgradering av gårdsveier og grøfterensk.
Ta kontakt om du har en gravejobb du skal ha utført, så kan vi ta en prat om hva som skal gjøres og pris.

Drenering rundt hus
Drenering rundt hus
Cat 303,5 kommer til på trange plasser