Geir Bjertnæs AS logo

Pæling

Kommer den geotekniske undersøkelsen fram til at ingen av grunnplatene vil gi tilstrekkelig bæreevne, så må det pæles. Det vil si at en eller annen type stålpæl blir boret ned i grunnfjellet. Det må da konstrueres en pæletopp som vi kan montere betongbjelkene på.
Dette er noe mer arbeidskrevende og krever et godt samarbeid mellom de som skal gjøre tomtearbeide, firmaet som skal bore pælene og fundamentsmontøren som skal montere betongdragerne.

Nedenfor vises et ferdig montert fundament der de er i ferd med å fylle betong i pælen med stålkjerne og pæletoppen. Platerøret som sees på bildet er bare forskalingen av pæletoppen.

Pæling
Pæling

Kort om pæling

Det uttraues til ca 1 meter under murkrona. Dette bør være slik at vann og søle kan renne vekk. Alle pæler må merkes opp nøyaktig og her må den som skal merke opp for boringen konferere med montøren. Dette for at sentreringen av pælen skal komme riktig i forhold til skjøt og belastning. Alle pæler kappes i hensiktsmessig høyde og pæletopp avsluttes med lik høyde på alle, slik at betongdragerne på 50 cm kan monteres oppå. Dette for at det skal gi riktig høyde på murkrona.

Dette første bildet er tatt midt i prosessen. Her er det mange ferdig borede pæler, stålkjernene monteres og bæreplatene sveises på. På denne tomten var det så bløtt at borriggen ble plassert på jernplater for ikke å kjøre seg fast.

Pæling

Her er alle søle fjernet. Det fylles på med mer pukk til rett nivå i krypkjeller og "pæletopp" justering.

Fylling av pukk rundt pælene

Her er det klart for støping av pæle og topp. Etterpå sttes det opp rasskydd på vanlig måte og inntilfylling foretas.

Støping av pæle og topp

Viktig:

På en tomt med masser av en slik type at det må pæles, må en også gjøre en vurdering av massene som fylles eller byttes. Dette i forhold til utformingen av den ferdige tomten. Det er viktig for at en ikke skal få utglidninger eller setninger i området. Det kan være et alternativ å bruke noe lettere masser i denne sammenheng, spesielt hvis en må fylle opp noe av betydning.

Kort om arbeidets gang

Klargjøringen av tomten før pæling og arbeidet etter at fundamentet er montert, er ganske likt som for grunn montering på fjell eller steinfylling. Klikk på linken nedenfor og du vil få en utskriftsvennlig versjon av grunn montering på PDF, med momenter fra avsnittet Pæling. Dette er rettledende og dere må vurdere det ut i fra forhold på tomten hva som er mest praktisk og hensiktsmessig.