Geir Bjertnæs AS logo

Grunn montering på tørrskorpeleire eller andre bløtere masse

Ferdig grunn montering
Ferdig grunn montering

Er det mistanke om tørrskorpeleire i området, og da med bløtere leire jo dypere en kommer, er det meget viktig å få klassifisert leiren. Dette vil den geotekniske undersøkelsen oppgi. Det forekommer også at det er bare bløtere typer masse under matjordslaget. Oftest er det leire. Dette vil også avdekkes av den geotekniske undersøkelsen og vi kan gjøre tiltak etter hva den sier.

Dette er viktig slik at Älvsbyhus kan regne ut hvilken størrelse av grunnplater som skal benyttes for å unngå setninger i fundamentet. Det varierer her fra at vanlig grunnplate kan brukes og til at vi må inn med større grunnplater på alle bærepunktene. Hvis vi må benytte større grunnplater vil den totale høyden av fundamentet bli 10 cm høyere. Det er to andre størrelser på grunnplatene som kan settes inn. De kalles GP3 og GP4.

Skissen viser ferdige nivåer med mål
Skissen viser ferdige nivåer med mål

Det kan være at vi får en kombinasjon med vanlige grunnplater og noen større. Da kan det være greit å legge et tykkere avrettingslag slik at vi kan senke de få store platene ned i finpukken og de andre legges oppå. Dette er noe den som utfører tomtearbeidet kan avtale med fundamentsmontøren slik at høyden på murkronen blir riktig.

Et annet viktig moment angående tomtearbeide på tomter med "dårlig" grunn, er belastningen som kan oppstå når det blir fylt rundt fundamentet. Det må vurderes av personer med kompetanse på området. En slik situasjon kan oppstå når det er tomt i skrånende terreng. Det kan være bra tørrskorpeleire med dårligere underlag. Hvis terrenget blir senket i øverkant på tomten og det blir oppfylling av masser på den lavere delen av tomten, kan dette gi katastrofale følger. Alternativet da er å bytte ut vanlige fyllmasser med masse som har mye lavere egenvekt. Dette vil din geotekniske rådgiver kunne beregne og komme med råd og veiledning om.

Ved disse monteringsalternativene må det markisoleres rundt fundamentet.

Her er det ferdi montering med vanlige grunnplater
Her er det ferdi montering med vanlige grunnplater
Her er det fylt utvendig og det kan settes ut rasskydd
Her er det fylt utvendig og det kan settes ut rasskydd
Her er det ferdig montert med GP3
Her er det ferdig montert med GP3
Ferdig fundament med GP3
Ferdig fundament med GP3
Her er det lagt isolasjon og begynt med utvendig fylling
Her er det lagt isolasjon og begynt med utvendig fylling
Her er det lagt isolering rundt et hjørne
Her er det lagt isolering rundt et hjørne

Kort om arbeidets gang

Gjennomføring av tomtearbeider for denne monteringstypen er lik som for monteringen på fjell/steinfylling, bortsett fra høyden på fundamentet og nevnte tykkelse på avrettingslaget.
Se utskriftsversjon for grunn montering med denne siden som tillegg:

  • Utskriftsvennlig versjon (kommer snart)